top of page
מידע מקצועי

כחלק מהטבע האנושי, אי וודאות מביאה עמה דאגה.

כשאדם מתמודד עם קושי רגשי כלשהו, היכולת לקרוא, לשמוע וללמוד עם מה מתמודד וכיצד לעזור לעצמו, בדרך כלל תפחית ותפיג את עוצמת הדאגה.

בחלק זה של האתר, תוכלו למצוא מידע קצר וממצה על קשיים רגשיים שונים עמם מתמודדים ילדים ומבוגרים.

היכנסו לתפריט מעלה תחת הקטגוריה "מידע מקצועי" ובחרו במונח שמעניין אתכם לקריאה נוספת

bottom of page